Skip links

Autoliv 2020

Autoliv är ett av världens ledande bilsäkerhetsföretag. Bolaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till samtliga större biltillverkare i världen. Utöver ett övergripande varumärkesansvar producerar PCG sedan flera år finansiell information, som årsredovisning, hållbarhetsrapport och kapitalmarknadsdagar.

I Årsredovisningen 2020 beskrivs hur COVID-19 påverkat bolaget, hur Autoliv har agerat för att möte utmaningarna till följd av ett historiskt fall av fordonsproduktion under första halvåret. Och hur man agerat för att säkerställa fortsatt utveckling samt skydda sin personals hälsa och säkerhet.

Case