Skip links

Riksbyggen
seglar i den blå
oceanen!

När Riksbyggen ska bestämma vilken inriktning och profil ett nytt bostadsprojekt ska ha samlas man till en kreativ workshop. Det gäller att stå ut i det aktuella området – att erbjuda ett boende som svarar mot uttalade kundbehov men också att hitta en vinkel på erbjudandet som gör att konkurrenterna inte är relevanta. Helst vill man omdefiniera den kategori av marknad man verkar på så andra alternativ inte längre är där, inte längre är konkurrenter. Man blir på så sätt ensam aktör i den lönsamma blå oceanen!

Riksbyggen har tillsammans med oss på PCG och Professor Ulf Johansson vid Lunds Universitet utvecklat ett positioneringsspel baserat på strategiverktyget Blue Ocean Strategy. Vi har skapat ett verktyg som gör att strategiprocessen blir effektiv, lustfylld och lätt att följa. Det består dels av en fysisk spelplan med spelpjäser och rekvisita samt ett webb-verktyg som guidar, svarar för instruktioner, ger inspiration och sörjer för dokumentationen.

Case