Skip links

Veoneer 2020

Veoneer är världsledare inom fordonsteknik och designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, ”collaborative” och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Utöver ett övergripande varumärkesansvar producerar PCG finansiell information, som årsredovisning, hållbarhetsrapport och Proxy Statement.

I Hållbarhetsrapporten 2020 beskriver Veoneer hur bolaget står inför flera utmaningar, där trafiksäkerhet, trängsel, föroreningar och klimatförändringar är områden där bilindustrin har ett ansvar att agera. Fordonsindustrin svarar med elektrifiering av fordon, anslutning, autonomi och delad rörlighet. Veoneers teknik är mitt i en bil som förändras snabbare än någonsin.

Case