Skip links

Bobbie Burns

Bobbie Burns är ett svenskt skomärke som lanserades 2001. Företaget säljer sina produkter främst i Asien men också i Sverige och övriga Europa. Vi har tagit fram Bobbie Burns brandbook ”Dare To Jump”.
Boken riktar sig främst till distributörer och återförsäljare, men även till media. Boken sammanfattar varumärkets identitet samt innehåller riktlinjer för den visuella identiteten.
Case