Skip links

Det handlar om att formulera och gestalta budskap, så att mottagaren upplever just det avsändaren vill.

Alla människor och verksamheter är unika. Vi kommunikatörer måste kunna förstå våra kunder, men även föreställa oss hur det är att vara mottagare av kommunikationen. Att placera sig själv ”i andras skor” är en förmåga som är avgörande för att lyckas.

Våra strategier och kommunikationskoncept bygger på kunskap och erfarenheter av människor – hur de fungerar och reagerar, nu och i framtiden. För att förutspå framtiden, behöver du kunna se och förstå det som varit. Det krävs både kunskap om samtiden och erfarenhet av historien.

Ska kommunikationen sedan stå ut och göra verklig skillnad, behövs ett tydligt inslag av strategi, kreativitet och design – kommunikationens hörnstenar. Utgångspunkten är att identifiera en tydlig insikt. Ett fundament byggt på välgjorda undersökningar och betraktelser.

Historia
PCG har en snart 100-årig historia av utveckling inom kommunikation och reklam, med rötter från början av 1920-talet i ett accidenstryckeri i Gamla Stan i Stockholm och i en tidning i Bollnäs.

Att formulera och gestalta ett budskap så att mottagaren upplever just det som avsändaren vill förmedla.

Alla människor och verksamheter är unika. Vi kommunikatörer måste kunna förstå våra kunder, men även föreställa oss hur det är att vara mottagare av kommunikationen. Att placera sig själv ”i andras skor” är en förmåga som är avgörande för att lyckas.

Våra strategier och kommunikationskoncept bygger på kunskap och erfarenheter av människor – hur de fungerar och reagerar, nu och i framtiden. För att förutspå framtiden, behöver du kunna se och förstå det som varit. Det krävs både kunskap om samtiden och erfarenhet av historien.

Ska kommunikationen sedan stå ut och göra verklig skillnad, behövs ett tydligt inslag av strategi, kreativitet och design – kommunikationens hörnstenar. Utgångspunkten är att identifiera en tydlig insikt. Ett fundament byggt på välgjorda undersökningar och betraktelser.

Historia
PCG har en snart 100-årig historia av utveckling inom kommunikation och reklam, med rötter från början av 1920-talet i ett accidenstryckeri i Gamla Stan i Stockholm och i en tidning i Bollnäs.

Kommunikationsstrategin är den gemensamma grund som all kommunikation bygger på. Den utgår från vision och de långsiktiga mål, affärsmål och marknadsmål som stöttar visionen.

Man behöver veta så mycket som möjligt om avsändare och mottagare. Först efter att också ha full koll på kunder, konkurrenter, produkten eller tjänstens funktion, dess betydelse och hur den upplevs kan man börja formulera en fungerande strategi. Man behöver dessutom ta hänsyn till annat som kan påverka – t.ex. samhällsförändringar, risker och möjligheter.

Syftet med kommunikationsstrategin är att vägleda och underlätta för alla som utformar eller själv utgör kommunikationen så det önskade budskapet och effekten nås.

Design är kanske den tydligaste och mest direkta bäraren av kommunikation. Design talar direkt till betraktaren och kan förmedla känslor och uppfattningar. Skickligt utförd formgivning kan sammanfatta komplexa budskap, försätta betraktaren i ett visst stämningsläge och påminna om vilka förväntningar man kan ha på avsändaren.

Design är inte bara visuell, utan kan också vara audiell eller helt enkelt den upplevelse betraktaren eller användaren får. Design är en av hörnstenarna i kommunikation. 

Det oväntade och okonventionella är ofta det som gör att kommunikationen fungerar. En udda kombination, eller till och med ett motsägelsefullt budskap, gör att betraktaren stannar upp och lägger på minnet. Kan det göras så att mottagaren får rätt sorts upplevelser och känslor så är möjligheterna stora att den önskade förändringen eller handlingen sker. 

Förmågan att med utgångspunkt från insikten hitta geniala lösningar och finna okonventionella kombinationer brukar benämnas kreativitet.

Att skapa nytt och att skapa unika kombinationer är det som är avgörande för långsiktig framgång. Det gäller för alla verksamheter – inte minst för kommunikationen.

Lekfullhet, glädje och en tillåtande kultur är kännetecknande för verksamheter där innovation är värdesatt.


Research

Det är här vi börjar. Vi tar reda på så mycket som möjligt som är relevant för uppdraget. Om kunden, marknaden, rådande trender och tendenser.

Workshop
Sedan workshoppar vi. Ett viktigt steg för både oss och uppdragsgivaren. Här lägger vi grunden för högre förståelse och sammanhang. Under workshopen märker vi om något saknas i helheten som vi behöver ta reda på mer om.

Analys
Sedan sorterar och strukturerar vi. Vrider och vänder på alltihop. Vilka samband kan man se? Behöver vi ta reda på något ytterligare?

Insikt
Tills vi kommer till Insikten. Heureka! Det är ju det HÄR som allt handlar om. För kunden. För kundens kund. För hur det bäst ska kommuniceras.

Idé och koncept
Med insikten som bärande problemformulering, är det en enkel match att komma på Idé och Koncept. I alla fall om man jobbar med kreativitet och innovation hela dagarna. Som på en byrå.

Tonalitet och utseende
It’s all about appearance. Nästan sant. Det krävs innehåll också. Och med tilltalande förpackning, budskap och tilltal kommer man långt. Ofta ända fram till sin målgrupp – vilket är hela idén med kommunikation.

Genomförande och leverans
Sedan är det bara å’ åk. Fast det är här det gäller – inga planer och idéer är bättre än sitt genomförande. Det lägger vi mycket stor vikt vid. Execution is everything.