Skip links

Småa

SMÅA är en arbetslöshetskassa för företagare, som vill försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Vi har genomfört ett stort varumärkesarbete för SMÅA.
Resultat: en ny varumärkesplattform, ny visuell identitet, ny webb, filmer samt annonskampanjer.
Case