Skip links

Dustcontrol

Med mobila stoftavskiljare och stationära centralsuganläggningar hjälper Dustcontrol företag över hela välden till en effektivare produktion och en renare arbetsmiljö. Vi har fokuserat på att hitta en tonalitet och ett bildspråk som känns eget och unikt för Dustcontrol.
Vi har genom ett nytt grafiskt element tillfört den nuvarande grafiska profilen mer dynamik och ett starkare uttryck. Dustcontrols swosh-symbol har arbetats om till ett stiliserat dammoln som bildar det nya grafiska elementet.
Case