Skip links

Kampanj för Lastfordonsgruppen

Genom en kampanj riktad mot Sveriges Åkeriföretag synliggör LFG sina medlemsföretag och lyfter fram dess fördelar. Budskapet är att det är en stor styrka för svenska åkare att det finns svenska påbyggare. Svenska påbyggare bygger fordon speciellt anpassade för svenska förhållanden.

LFG levererar inte bara nya fordon och efterfordon av hög kvalitet, påbyggarna inom LFG är ett utmärkt alternativ när det är dags för uppgraderingar, ombyggnationer och livstidsförlängningar. Var man än bor i Sverige har man nära till en påbyggare inom LFG. Kampanjen innehåller bilaga och banners i Svenska Åkeritidning samt en kampanjsite. Lastfordonsgruppen är en branschförening under Teknikföretagen.

Case