Skip links

Veoneer

Ny visuell identitet med logotyp, typografi, färger, bildspråk, designmallar, etc. Vi deltog även i framtagandet av namnet genom att visualisera namnförslagen. Vi har i profilen knutit an till Veoneers historiska koppling
till bilsäkerhetsföretaget Autoliv, men samtidigt poängterat dess självständiga ställning. Veoneer har en position som ett av bilvärldens mest kompletta företag inom komponenter för autonomous driving och aktiv bilsäkerhet.
Case