Skip links

De gör ju inte som de själva säger

En av de klassiska reklamsanningarna är att man bör basera sina planer och kommunikation på iakttagelser av vad folk faktiskt GÖR – och inte på vad folk SÄGER att de gör. Många marknadsundersökningar, enkäter och inte minst opinionsundersökningar bygger uteslutande på vad folk säger att de gör, tycker och tänker. Det fungerar ofta inte så bra. Tänk till exempel på missvisande politiska opinionsundersökningar eller övervärdering av rationella skäl till köpbeslut mm.

För att skapa ett bra beslutsunderlag är det viktigt att välja rätt källor och ställa de rätta frågorna, så du kommer så nära din målgrupps verkliga uppfattningar och känslor som möjligt. Vill du också öka träffsäkerheten i din kommunikation?

Kontakta oss så kan vi guida dig i processen att ta fram ditt beslutsunderlag. 

Leave a comment