Skip links

Symbolisk övervakning

PCG illustrerar komplex tekniklösning med grafisk symbol.

“Så tydligt det blev, nu förstår man vad vi gör!” Kommentaren kom spontant när vi presenterade den nya grafiska modellen för Compose IT’s stora satsning COP – ett övervakningssystem och beslutsstöd för IT-drift.

Utifrån intervjuer, presentationer och dokument som PCG fick ta del av, har vi skapat en enkel och tydlig grafisk symbol för COP. Genom den blå profilfärgen och de runda cirklarna har symbolen en tydlig tillhörighet med den grafiska profilen.

Compose IT är ett IT-företag som gör det möjligt för företag att enkelt, överskådligt och bekvämt läsa av läget och risknivåerna i sin IT-infrastruktur, vilket i sin tur ökar sannolikheten för en välfungerande IT-drift utan avbrott. Dessutom får IT-driftavdelning löpande hjälp att prioritera vilka underhållsåtgärder och resurser som bör sättas in, och vart.

Leave a comment