Skip links

UX-Design

Många företag och organisationer arbetar med att integrera design- och användarupplevelse (UX) i sina utvecklingsprocesser. Det visar sig att de som systematiskt har kunden i centrum i alla sina design- och innovationsprocesser är betydligt mer framgångsrika. Ofta är det också värdefullt att rådfråga oberoende externa experter. De kan lättare vara objektiva, se svagheter och komma med förslag till förbättringar. Eftersom UX är så centralt för en produkts eller tjänsts framgång är extrakostnaden för design- och ux-konsulter i utvecklingsfasen väl motiverad och återbetalar sig snabbt.

Man kan bedöma till vilken grad design influerar ett företag genom att identifiera på vilket trappsteg verksamheten befinner sig (enligt ”The Danish design ladder”):

 1. Ingen design
  Steg 1. Design spelar en minimal eller ingen roll. Användarperspektivet är knappt med i företagets processer.
 2. Design som styling
  Steg 2. Design används och uttrycks endast i tilltalande ”färg och form”.
 3. Design som process
  Steg 3. Design är en egen process vid utveckling av produkter och tjänster. Drivkraften för processen är kundernas behov och krav.
 4. Design som strategi
  Steg 4. Det översta steget där design driver innovation och utvecklar företagets interna processer. Design är en integrerad komponent för hela affären – i alla delar av värdekedjan.

Leave a comment