Skip links

En strategi som håller

Kommunikationsstrategin är den gemensamma grund som all kommunikation bygger på. Den utgår från vision och de långsiktiga mål, affärsmål och marknadsmål som stöttar visionen.

Man behöver veta så mycket som möjligt om avsändare och mottagare. Först efter att också ha full koll på kunder, konkurrenter, produkten eller tjänstens funktion, dess betydelse och hur den upplevs kan man börja formulera en fungerande strategi. Man behöver dessutom ta hänsyn till annat som kan påverka – t.ex. samhällsförändringar, risker och möjligheter.

Syftet med kommunikationsstrategin är att vägleda och underlätta för alla som utformar eller själv utgör kommunikationen så att det önskade budskapet och effekten nås.

Leave a comment